Vår gemensamma välfärd är samhällets kitt

HELÉNE FRITZON – EU-parlamentariker

FRITZON-HELENE-080219-125405-5399-WEB

”Vi tar mycket för givet, som att vi lever i en fredlig och rättssäker del av världen där människor garanteras likhet inför lagen och där vi har rätt att uttrycka oss fritt.”

Det är i kriser som våra samhällen prövas. Så var det i slutet på 40-talet när Europa skulle byggas upp igen efter andra världskriget. Så är det också idag när ett litet litet virus har drabbat en hel värld.

Vaccinet ger oss hopp, ett hopp om att vi så sakteliga ska kunna komma tillbaka till ett mer normalt liv med jobb, resor och möten mellan människor.

 En del förändringar i vår vardag kommer det sannolikt att bli, som att vi får se mer av digitalt arbete på distans i de yrken och möten där det är möjligt. Det kan förhoppningsvis leda till bättre effektivitet och mindre miljöpåverkan.

Men för alla som arbetar i välfärden och utgör samhällets grundpelare, inom sjukvård- och omsorg, förskola-skola, lag- och ordningsmakt, brandförsvar mfl så är det avgörande att man kan vara på plats. Krisen har verkligen visat att vår gemensamma välfärd är samhällets kitt.

Redan nu är det viktigt att arbetet med Europas återhämtning har fokus på framtidsfrågorna. Efter krisen behövs en ny ekonomi, en ny grön ekonomi. EU:s mycket omfattande återhämtningspaket ”Next Generation EU” ska stödja medlemsstaterna i uppbyggnaden och inriktas på den gröna omställningen, digitalisering och en rättvis fördelning. Vi socialdemokrater kämpar också hårt för att jämställdhetsintegrering ska vara styrande när medel fördelas. Det står redan klart att kvinnor drabbats hårdare av pandemins konsekvenser.

De högerextrema krafterna i Europa har dessutom i skuggan av pandemin gett sig på kvinnors rättigheter, attackerat HBTQI-personer, begränsat det fria ordet och angripit rättsstatens principer. Det är oerhört allvarligt. Det hotar vår demokrati och det strider mot EU:s grundläggande värden.

Vi tar mycket för givet, som att vi lever i en fredlig och rättssäker del av världen där människor garanteras likhet inför lagen och där vi har rätt att uttrycka oss fritt. Men vi ser hur snabbt det går för nationalistiska ledare att rasera och nedmontera en rättsstat. Ljudet av historiens stöveltramp gör sig påmint.

En viktig del av vårt uppdrag i Europaparlamentet handlar om att stå upp för våra gemensamma värden och värna vår demokrati mot dessa högerextrema krafter.

För mig handlar det om att ta politiskt ledarskap och att vinna sakfrågorna. Jag arbetar varje dag för att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent, för att Jämställdhetsstrategin i EU ska förverkligas och för att vi ska uppnå ett starkare socialt Europa där fler kommer i arbete.

Det är bara tillsammans vi kan nå ett grönare, mer jämlikt och jämställt Europa.

Det handlar om framtiden - om våra barn och barnbarn!

 

DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane