Stora skånska segrar på kongressen

 

Vehid63

”De skånska ombuden gjorde ett enastående arbete såväl inför som under kongressen med de 2461 motioner, 7507 att-satser och 73 utlåtanden som fanns att ta ställning till.”

Första veckan i november åkte en skånsk delegation med 34 ombud till partiets 41:a kongress. Med sig i bagaget hade de tre tunga, skånska linjemotioner där ombuden vann stöd för stora delar av innehållet.  

De skånska ombuden gjorde ett enastående arbete såväl inför som under kongressen med de 2461 motioner, 7507 att-satser och 73 utlåtanden som fanns att ta ställning till! Resultatet går att se i de nya, tydliga politiska riktlinjerna som blev riktigt vassa. 

I dessa frågor fick vi gehör:

  • Det överordnade målet för den ekonomiska politiken är full sysselsättning. 
  • Strategiskt viktig infrastruktur som har stor klimatnytta ska kunna lånefinansieras för att öka tempot i den nödvändiga klimatomställningen.  
  • Tänderna är en del av kroppen. De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas och bör omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens. Tandvårdens resurser måste gå till det de är avsedda för. 
  • Pensionssystemet ska stärkas och alla ska ha rätt till en trygg pension.
  • En övergripande skatteöversyn ska göras för att klara av välfärdens finansiering och öka jämlikheten. I praktiken innebär det en höjd skattekvot med fokus på höjd skatt på tillgångar.
  • Slut på marknadsexperimenten i svensk skola. Vinstuttagen ska begränsas och ett kommunalt veto mot etablering av nya och utökning av fristående skolor ska införas. Skolpengen ska reformeras med större hänsyn till fasta kostnader och offentlighetsprincipen ska gälla i alla skolor. 

Det var en historisk kongress, som bjöd på många fantastiska stunder. Inte minst valet av en ny partiledning.

Anders Svärd

DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane