Amani vill stoppa hålen i välfärden 

Amani Loubani – Socialdemokraternas gruppledare i Folktandvården Skåne, om hålen i välfärden och varför jämlikhetstanken är särskilt viktig när det kommer till just tandvården. 

– Ibland slår det mig hur absurt det är att det fortfarande går att se spåren efter den gamla tidens svenska klassamhälle i människors ansikten, när somliga inte kan le utan att visa att de är fattiga, konstaterar Amani Loubani.
Amani blev socialdemokrat efter nio år i London. Där hade hon upplevt hur tydligt klassamhället syntes i det dagliga livet. Något som kändes ovanligt och främmande efter en trygg uppväxt i ett förhållandevis jämlikt Sverige. När flyttlasset gick tillbaka till Malmö vacklade dock bilden av det trygga och rättvisa Sverige.
– Mycket hade förändrats efter nio år och ojämlikheten hade börjat synas på ett sätt jag inte väntat mig, det var hemskt att se.

Amani beskriver att det tog hårt att se orättvisorna runt omkring henne. Efter att ha läst på om arbetarrörelsens historia och hur kraften i den kollektiva organiseringen en gång hade förvandlat Sverige, från ett fattigt land med grasserande klasskillnader, till ett av världens rikaste och samtidigt mest jämlika länder valde hon att gå med i socialdemokratin.
– Arbetarrörelsens arv tål att försvaras och måsta utvecklas för att vara relevant. Jag brukar tänka på Per Albin Hansson som kom från enkla förhållanden men växte upp till en riksdagsman som lyckades förverkliga sina visioner om folkhemmet. Han är ett bra exempel på vikten av organisering och kraften i det gemensamma.
Amanis jämlikhetspatos lyser igenom när hon ganska upprört resonerar om hur tandvårdens dyra behandlingar drabbar vanligt folk.
– Det finns mycket skam runt det här med tänder som egentligen är oacceptabelt. Det finns många även i medelklassen som inte vågar pratar om att de har sämre tandhälsa. Men faktum är att 40 procent av alla över 40 år har tecken på tandlossning.
– Jag försöker ständigt lyfta att tandhälsan egentligen måste ses som en folkhälsofråga. Tänderna påverkar hela kroppen, allt från hjärt- och kärlsjukdomar till diabetes. De höga kostnaderna gör att många far illa. Deras hälsoproblem blir förvärrade. Och när tandhälsan successivt försämras blir de långsiktiga lösningarna dyrare.

När Amani får frågor om hur hon ser på att Alliansen höjt tandvårdstaxan flera gånger sedan valet 2018 blir hon upprörd.
– Det är oerhört cyniskt att Alliansen, trots att de mycket väl vet att människor redan avstår för att det är dyrt, ändå höjer taxorna. Högern blundar för att det är dyrt med tandvård för den enskilde och bryr sig inte om folks behov av tandvård. 

”Jag försöker ständigt lyfta att tandhälsan egentligen måste ses som en folkhälsofråga. Tänderna påverkar hela kroppen, allt från hjärt- och kärlsjukdomar till diabetes. De höga kostnaderna gör att många far illa”

Alliansen i Region Skåne har pausat kliniker i mindre orter, bland annat i Genarp och därmed försämrat tillgängligheten. Samtidigt som taxorna har höjts. Amani lämnade nyligen in en motion till regionfullmäktige om att istället underlätta för fler tandvårdskliniker på landsbygden.
– När alliansen bolagiserade folktandvården förrförra mandatperioden satte de affärsmässighet som en viktigare fråga än tillgänglighet. Då det inte är lika lönsamt att driva kliniker utanför städerna försämras tillgängligheten, förklarar Amani. Men om vi menar allvar att hela Skåne ska leva måste tillgängligheten förbättras även på landsbygden. Utöver sänkta priser är tillgänglighet till tandvård något vi socialdemokrater måste kämpa för.

Amani har även ett tydligt besked till de skåningar som idag avstår tandvård av ekonomiska skäl.
– Vi har tagit jättetydlig ställning i frågan. Vi lovar att sänka taxorna och är beredda att avsatt pengar till det. Tandvården är en av våra tydligast prioriterade frågor.
Socialdemokraterna i Skåne har även varit tydliga med att regeringen bör genomföra en tandvårdsreform som innebär att ett högkostnadsskydd införs i tandvården och att tänderna därmed ska betraktas som en del av kroppen. Amani har inte mycket tålamod med förslag på åtgärder som lappar och lagar i systemet men som inte kommer tillrätta med det grundläggande problemet.
– Det är ett beklagligt slöseri med utredningsresurser att ta fram förslag som inte gör någon större skillnad och som ändå måste ändras när vi väl en dag tar tag i frågan. Ju längre vi väntar desto större blir behovet och därmed kostnaderna. Det är dyrt att snåla med välfärden, konstaterar Amani.

Amani anser dessutom att en rejäl tandvårdsreform har potentialen att vara en riktig valvinnarfråga.
– Det finns en stor opinion i den här frågan och det är våra kärnväljare som drabbas av höga kostnader, inte minst inom LO-kollektivet och bland pensionärerna. Fördelen med tandvården är att den kan vara en fråga som synliggör gemensamma intressen mellan grupper som annars gärna ställs mot varandra av våra politiska motståndare. Här har medelsvensson i mindre kommuner samma intresse av lägre priser som de som bor i socialt utsatta områden i våra städer eller våra pensionärer.
– Jag tror inte att vi som parti har råd att strunta i att lösa tandvårdsfrågan, slår Amani Loubani fast. Då kan vi lika gärna utnyttja dess potential för att vinna valet.

Henrik Månsson 

 

Rikard_Larsson-3

Amani Loubani bor i Malmö och är socialdemokraternas gruppledare i Folktandvården Skåne


DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane