OM SOSSEN

Sossen är en tidning om politik från Socialdemokraterna i Skåne som kommer ut med fyra nummer per år varav två även i pappersform. Anders Malmström är redaktör och Petra Bergquist är ansvarig utgivare.

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane