Lämna käbblet!  

Den nya högerregeringen har inlett sin tid vid makten genom att rada upp misslyckanden och löftesbrott. Men missnöje med sittande regering räcker inte för en progressiv politisk rörelse. Hur bör Socialdemokraterna agera i sin nya oppositionsroll, i en tid med dalande ekonomi? Vad kan en vanlig medlem göra? 

Förre statsministern och partiordföranden Ingvar Carlsson stakar ut vägen.

I  början av 1990-talet gick stora delar av världen igenom en omfattande ekonomisk kris, utlöst av banker som lånat ut alldeles för mycket pengar utan att ha tillräckligt med säkerheter bakom.Under högerregeringen steg arbetslösheten dramatiskt samtidigt som den svenska kronan pressades av omfattande spekulation om devalvering. Tiden var, minst sagt, skakig.

Bara ett år efter att den nya regeringen tillträtt, 1992, tvingades dåvarande statsministern Carl Bildt inse att regeringen inte redde ut situationen. Regeringen behövde Socialdemokraterna för att hitta en lösning för ekonomin.
Såhär 30 år senare beskriver Ingvar Carlsson perioden som ”en spännande tid”, med tydliga paralleller till Sveriges nuvarande politiska läge.

– En ekonomiskt tuff period är en utmaning som är positiv för socialdemokratin. Det gäller att hantera nedgångar så klokt som möjligt så att enskilda människor inte drabbas i onödan och så att samhällsekonomin återhämtar sig så snabbt som möjligt. Vi socialdemokrater tror på politikens möjligheter. I ett sådant här svårt läge kan man inte förlita sig på marknadskrafter, säger Ingvar Carlsson.

En jättelik statlig garanti räddade bankerna då. Någon bred överenskommelse om ekonomin verkar däremot inte vara på gång nu. I jämförelsen mellan dagens politiska klimat och det som rådde under nittiotalskrisen finns en viktig skillnad: Sverigedemokraterna.


– Vi måste verka beslutsamt för att de sociala avstånden ska minska, efter en tid då de ökat i spåren av nyliberalismen.

 

– Vi har ett parti i riksdagen med betydande inflytande över regeringspolitiken, som är högernationalistiskt med rötter i nazismen. Ovanpå det råder stenhård blockpolitik där block med bara några få rösters majoritet kraftigt vill förändra Sverige, säger Ingvar Carlsson.

Efter valförlusten finns nu tillfälle för eftertanke och omstart för socialdemokratin. Vart är vi på väg?

Ingvar Carlsson har visserligen vid tiden för den här intervjun nyss fyllt 88 år och häromdagen genomgått en inte så emotsedd tandoperation. Ingen av dessa faktorer verkar ha grumlat hans tankar om socialdemokratins framtid. De kan sammanfattas i tre punkter:

1. Prioritera jämlikhet. En grundbult i socialdemokratisk politik. Det ska inte vara för stort avstånd mellan dem högst upp och dem längst ned. Vi måste verka beslutsamt för att de sociala avstånden ska minska, efter en tid då de ökat i spåren av nyliberalismen.

2. Föra fram förslag som gör att jorden överlever. Klimatet är en överlevnadsfråga, som SD-ledaren Jimmie Åkesson till och med förnekar som kris. Forskarna intygar att det handlar om klotets fortsatta existens. Vi har en regering som avvecklar miljödepartementet – huvudlöst! Jag har aldrig varit med om något liknande, konstaterar Ingvar Carlsson. Sverige håller på att förlora sin starka ställning internationellt.

3. Stå upp för politisk demokrati, som faktiskt är hotad på grund av de högerkrafter som växt sig starka med Donald Trump, Jair Bolsonaro och i Ungern och Polen. SD anser att nästa steg är att de ska ta över statsrådsposter, vilket är vad statsvetare i hela världen har varnat för: de små stegens politik. När partier som SD är inne börjar de montera ned demokratiska institutioner. Detta måste Socialdemokraterna ta stenhård kamp emot!

Inget av dessa ämnen fick något utrymme i valrörelsen. Över huvud taget förekom knappt några ideologiska meningsutbyten i den nationella valbevakningen. Ingvar Carlsson söker sig tillbaka i tiden för att försöka råda bot på detta.
– Under Tage Erlanders, Olof Palmes och min tid var det partierna som bestämde över valrörelserna. Idag är valrörelserna mycket mer drivna av medier. Det är ständiga debatter som pågår i alla medier, ofta i form av någon slags tävling. Partiledarna hinner knappt medverka i möten runtom i landet. Jag tycker att partierna ska återta inflytandet över valrörelserna.

Den mediala bevakningen är viktig, men snuttifiering av viktiga ämnen riskerar att göra demokratin en björntjänst. Ingvar Carlsson jämför med att ha samtal med en gymnasieklass. Eleverna vill prata om vilket samhälle vi vill ha i framtiden, som kontrast till åtta partier som käbblar med varandra i tv. Det sista kan till och med vara farligt för politikernas anseende.

– Vi socialdemokrater måste starta debatter där vi skiljer oss från högerkrafterna Så får vi en valrörelse som engagerar människor, där det inte handlar om munhuggning.

Hur kan den enskilda medlemmen engagera sig för att få till en mer ideologisk debatt?

– Där är inte minst Skåne, som största distrikt, viktigt för partiet. Som medlem ska man tänka utifrån sin egen vardag: Var går Sverige åt fel håll? Det kan handla om grupper i samhället som halkar efter, känner sig utanför. Vilka tre områden ska vi göra bättre ifrån oss i? Det kan handla om bättre vård, höjda pensioner, bättre skolor, förhindra att skattemedel går till vinst med mera. Vad tycker jag att min kommun eller region bör göra?

Så vad hände efter det att Socialdemokraterna under Ingvar Carlsson var med och räddade landets ekonomi i det kritiska läget 1992? I valet två år senare ökade partiet med åtta procentenheter till 45,3 procent och tog tillbaka regeringsmakten.

AV: Anders Malmström
FOTOGRAF: Fredrik Hjerling

 

 

MER ATT LÄSA MED INGVAR I SOMMAR

I juni år kommer Ingvar Carlssons bok I sällskap med döden ut på Albert Bonniers förlag. Det är hans personliga berättelse om hur döden ett antal gånger har påverkat honom brutalt. Om hur det är att leva med döden vid sin sida men ändå ha ett rikt liv. Om hur han ser att demokratin på allvar hotas av högerkrafter – men också om hur vi kan sluta upp kring frågor som rör frihet och mänskliga rättigheter.


 DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane