Vi räds inte att möta väljarna

NIKLAS KARLSSON - ordförande Socialdemokraterna i Skåne

202103-Niklas-Karlsson_2-Foto-Emmy-Sjoblom44

”Om talmannen efter fyra försök inte hittar en regeringskonstellation med stöd i riksdagen, utlyses extra val. Det finns anledning för hela organisationen att ha hög beredskap för ett sådant.
Vi räds inte att möta väljarna. Vi har mycket att vara stolta över.” 

I skrivande stund befinner sig Sverige i ett osäkert politiskt läge. Statsminister Stefan Löfven meddelade i måndags att regeringen avgår. Detta efter att en majoritet i riksdagen veckan dessförinnan riktat misstroende mot regeringen. Det blev inte ett extraval. Nu pågår så kallade talmansrundor.

Bakgrunden är den som Stefan Löfven redovisade. Det vore inte det bästa för Sverige att, medan pandemin ännu pågår och landet befinner sig i ekonomisk kris, kasta in Sverige i en valrörelse och ytterligare osäkerhet om hur Sverige ska regeras. Men det handlar också om att en majoritet i riksdagen har försatt landet i denna politiska situation, utan att ha ett regeringsalternativ. Nu har medborgarna rätt att förvänta sig att riksdagen tar sitt ansvar och klarar upp situationen.

Det politiska läget är förvisso komplicerat. Krisen startade med att Vänsterpartiet med stöd av Sverigedemokraterna och de övriga högerpartierna fällde den rödgröna regeringen på grund av förslag från utredningen om fri hyressättning i nyproduktion – ett förslag som regeringen inte ens hade lagt. Det förvärrandes när Liberalerna därefter hoppade av Januariavtalet och deklarerade att de nu är villiga att på ett eller annat sätt styra ihop med Sverigedemokraterna. Liksom Kristdemokraterna och Moderaterna, är de alltså nu beredda att svika löftet de gav väljarna inför valet 2018, om att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna.

Det är mycket jämt i riksdagen, men följer man partilinjerna har Ulf Kristersson inte möjlighet att bli statsminister. S-MP-C-V har 175 mandat, vilket räcker för att blockera en nationalkonservativ regering från att tillträda och är också tillräckligt för att Stefan Löfven ska kunna återkomma som statsminister. Men för att det ska kunna hålla i längden krävs att en majoritet också skapas för den regeringens budget. Det är där mycket av osäkerheten finns nu, sedan Liberalerna lämnade januariöverenskommelsen.

Vad framtida talmansrundor utmynnar i är dock svårt att säga. Förhoppningsvis kan Stefan Löfven återkomma som statsminister och vi bilda regering. Men ett eventuellt extra val kan ännu inte uteslutas. Om talmannen efter fyra försök inte hittar en regeringskonstellation med stöd i riksdagen, utlyses extra val. Det finns anledning för hela organisationen att ha hög beredskap för ett sådant. Vi räds inte att möta väljarna. Vi har mycket att vara stolta över.

DELA!

SOCIALDEMOKRATERNA SKÅNE
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040 – 660 73 00
skane@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternaskane.se
www,facebook.com/SocdemSkane